Ubezpieczenie

SZANOWNI PAŃSTWO

Rodzice w czterech krokach mogą samodzielnie zawrzeć ubezpieczenie.

W załącznikach poniżej artykułu  jest instrukcja dla rodzica oraz hasło jakie należy wpisać w pieszym kroku po kliknięciu na link. OWU są dostępne na podanej stronie  internetowej w zakładce "niezbędne dokumenty).

Dostępne warianty to 1,2,3,5.

link:   https://szkola.compensa.pl/ został już włączony.

Hasło  608154

Ubezpieczenie jest ważne od 01.09.2022  do 31.08.2023 (data nie ulega modyfikacji) .

Ubezpieczenie można zawierać już dziś.

Link będzie ważny do końca września br. Po tym czasie link i hasło  wygaśnie.

O co pytali najczęściej rodzice w roku ubiegłym?

*Rodzeństwo

Jeżeli rodzic ma dziecko które chodzi do żłobka, przedszkola, szkoły średniej itp., to na jednym linku, za jednym podejściem może ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci, które są w wieku od  0 do 26rż (uwaga... dzieci które nie kontynuują nauki lub które pracują nie mogą być ubezpieczone na tym produkcie).

*DLA UBEZPIECZONEGO (dzieci, młodzież, personel)
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
• zawał serca i udar mózgu,
• usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
• utonięcie,
• atak epileptyczny,
• omdlenie  -> jest w zakresie ubezpieczenia, o to pytali rodzice najczęściej w roku ubiegłym

* SPORTY W UBEZPIECZENIU SZKOLNYM
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu
Ochrona działa podczas uprawiania sportu w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach
sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.
ZAROBKOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, o ile osoba, która go uprawia, otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne
Sporty takie jak np: jazda konna, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych są w zakresie!!!

*KOSZTY LECZENIA – niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
z tytułu:
• udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
• wizyt i honorariów lekarskich;
• pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
• nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;
• transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium
• zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych

WAŻNE!!

Ubezpieczenie można zawrzeć wcześniej, np. 24 sierpnia z okresem obowiązywania od 01.09.2022r. lub 10 września z okresem obowiązywania od 01.09.2022r.

W sytuacji gdy rodzic/ opiekun  nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia internetowo może zgłosić się osobiście do Biura Ubezpieczeniowego pani Ewy Onak, które mieści się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 67, Tel. 662-076-602

Pani Ewa Onak zadeklarowała swoją pomoc w tym temacie.

Ewa Onak

Biuro Ubezpieczeń

Piłsudskiego 67

64-600 Oborniki

tel. 662-076-602

Godziny otwarcia

Pn - Pt od 9.00 do 16.00