Dowozy

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, że od 2 września obowiązywać będzie dotychczasowy (ustalony na rok szkolny 2021/2022) rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów do szkoły.
                                                                                                                          dyrektor szkoły

                                                                                                                        Danuta Talar-Soloch