Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

64-608 Parkowo                          

Parkowo 6

tel. 67 2610 505

 

E-mail: zsparkowo@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 28 września 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Klauzula informacyjna
1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest   Radca Prawny Anna Przesławska prowadzący Kancelarię  Radcy Prawnego w Obornikach (64-600) przy ulicy  Kowalskiej 1/105, kontakt pod nr tel. 662 256 188.
2.     Działania Radcy Prawnego  podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. A b i c   Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
3.     Szczegółowy zakres obowiązków Radcy Prawnego w tym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej  definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
4.     Radca Prawny przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom egzekucyjnym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz w przypadku wskazanym w punkcie 5.
5.      Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności.
6.     Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Radcę Prawnego w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. 
7.     Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.
8.    Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Radcy które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-03-08 14:47przez: Radca Prawny Anna Przesławska
Opublikowano:2021-03-08 00:00przez: Marzena Działo
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Odwiedziny:69

  • Brak wpisów.