Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

 

01 września  2022 r.

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

O godz. 8.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata i św. Małgorzaty odbędzie się msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Dzieci dojeżdżające i korzystające ze świetlicy, na życzenie Rodziców, uczestniczą we mszy pod opieką nauczycieli. Szkoła zapewni tym uczniom bezpieczeństwo przejścia do kościoła i powrotu do szkoły. Uczniowie miejscowi uczestniczą we mszy św. wg woli Rodziców i za bezpieczeństwo przyjścia do kościoła odpowiada Rodzic. Rodzice, których życzeniem jest, aby dziecko nie uczestniczyło we mszy, proszeni są o poinformowanie wychowawcy (przez e-dziennik lub Messengera) lub ewentualnie nauczyciela świetlicy (kartka z informacją o nieuczestniczeniu syna/córki we mszy). Szkoła zapewnia tym uczniom opiekę świetlicową na terenie placówki.

PLAN DNIA:

7.50. – 7.55         -  zbiórka na boisku szkolnym – opieka wychowawców klas;

7.55  – 8.00         -  przejście do kościoła – uczniowie pod opieką wychowawców  (uczniowie nieuczestniczący

                                we mszy św. pozostają na zajęciach  świetlicowych pod opieką wyznaczonych nauczycieli ) 

8.00  – 8.55         -  Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny;

8.55  – 9.00         -  przejście do szkoły;

9.00  – 9.10         -  przerwa, przejście do sali gimnastycznej;

9.10 – 10.15        -  uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, powitanie uczniów przez

                                panią dyrektor, ślubowanie i  pasowanie uczniów klasy pierwszej,  część  artystyczna;

10.15 -10.30        -  spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach, zapoznanie z planem lekcji,

                                 planem dojazdów, zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły;

10.30                    -  rozejście się dzieci miejscowych do domu, dzieci dojeżdżające przechodzą do świetlicy.

Informację o rannym dowozie uczniów do szkoły oraz o odjeździe uczniów po zakończeniu uroczystości rozpoczynającej rok szkolny zostanie niezwłocznie podana po uzyskaniu informacji z CUW (rozkłady jazdy na stronie szkoły i stronie CUW).