Kalendarz

  • Godziny dostępności nauczycieli

    W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest dostępny w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć  w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni   (lub 30 min w każdym tygodniu), w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla...

    Czytaj Więcej o: Godziny dostępności nauczycieli