Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Komisja Rekrutacyjna informuje, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej,

którzy złożyli zgłoszenia zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się w szkole.

 

Dyrektor szkoły, Małgorzata Cyranek

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej -  D. Talar Soloch

**********************************************************************************************

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

 

Uwaga! 

  • Zgłoszenie  ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej w Parkowie. 
  • Wniosek  ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wypełniają  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które zamieszkuje poza obwodem  Szkoły Podstawowej w Parkowie.
  • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej w Parkowie.
  • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej   przyjmowani są  uczniowie zamieszkujący poza obwodem  Szkoły Podstawowej      w Parkowie, którzy otrzymali pozytywną decyzję komisji rekrutacyjnej ( zgodnie z  Regulaminem rekrutacji ). 

  

 Rekrutacja - terminy na rok 2022/2023 


               Klauzula rekrutacyjna                                   Wniosek                                         Zgłoszenie