Wolontariat szkolny

Szkolne Koło Wolontariatu działa od 16 lat. Opiekunem Koła Wolontariatu jest p. Katarzyna Lewandowska.

                                              Formalnie działa, bo przecież uczniowie naszej Szkoły wspierali  innych zawsze.

Do SKW należy 30 osób,
jednak w naszą działalność angażuje się  ponad 50 koleżanek i kolegów oraz praktycznie wszyscy nauczyciele. Członków Koła można zauważyć we wszystkich przedsięwzięciach naszej placówki. 

Jesteśmy dla innych:
- opiekujemy się niepełnosprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Parkowie,
- współdziałamy ze Stowarzyszeniem „Przyjaciel” w Obornikach,
- współdziałamy  z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,
- wspieramy Hospicjum Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Mussolffa w Wągrowcu,  
- włączamy się do kampanii „Pola nadziei”
- wspieramy Schronisko dla Zwierząt „Azorek” w Obornikach”,
- jesteśmy zaangażowani w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- pracujemy na rzecz corocznego Powiatowego Balu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- pomagamy podczas Integracyjnych Dni Olimpijskich,
- uczestniczymy w zbiórkach żywności organizowanych przez Pilski Bank Żywności,
- wspieramy organizację biwaków dla klas I-III naszej Szkoły .
                                                       
                                           PAMIĘTAMY, że:

  "Człowiek ujawnia swoją osobowość
  w sposobie traktowania bliźnich"

                                                                            (Stefan Kardynał Wyszyński)