Klasy sportowe

Od 1 września 2001 roku uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać do klas sportowych o profilu piłka siatkowa a od  1 września 2014 roku również o profilu piłki nożnej. Pomysł funkcjonowania klas sportowych doskonale wpisuje się w prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie kultury fizycznej, czyli „wychowanie młodego pokolenia przez sport”. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach przyczyniło się do poprawy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych naszych wychowanków oraz  wzrostu zainteresowania dyscypliną. Od kilku lat nasze szkolne zespoły dziewcząt i chłopców godnie reprezentują naszą gminę we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie gminy, powiatu, rejonu      i województwa, zajmując wysokie miejsca. Uczniowie z klas sportowych reprezentują szkołę w wielu imprezach sportowych, m.in. w rozgrywkach w ramach kalendarza SZS Wielkopolska i innych turniejach.  


 

Kadra szkoleniowa prowadząca zajęcia w klasach sportowych:

  • mgr Magdalena Walenciak  - trener piłki ręcznej, instruktor piłki siatkowej
  • mgr Miłosz Mumot - instruktor piłki siatkowej
  • mgr Krzysztof Przybylski - instruktor  piłki ręcznej

                                                                                                                     UWAGA SPORTOWCY 

Jak w prawidłowy sposób przygotować się do badań! 

Jeżeli idziesz pierwszy raz do przynieś ze sobą dokumentację medyczną: 

  •      Aktualne wyniki badań laboratoryjnych morfologię krwi, OB i moczu (te badania sportowiec wykonuje raz w roku) 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej koniecznym jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika – w tym celu badanie należy zabrać ze sobą: 

  • Karty informacyjne ze szpitala  (jeżeli były pobyty w szpitalu)
  • Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką lub obserwacją specjalisty)
  • Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub  konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia dziecka i dopuszczenie do udziału w treningach. 

 

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH