Podręczniki i programy nauczania

Uwaga!  Rodzice kupują tylko podręcznik do religii z wykazu podręczników.

 

             Klasa I a                                              Klasa II                                                Klasa III                                     Klasa IV 

 Klasa I             Klasa II          Klasa III            Klasa IV

 

             Klasa  V                                              Klasa VI                                                Klasa VII                                   Klasa VIII

Klasa V             Klasa VI           Klasa VII            Klasa VIII

 

 PROGRAMY NAUCZANIA:

Klasy  I - III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII