Liga Ochrony Przyrody

PCK

              W Szkole Podstawowej w Parkowie  działa  oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego opiekunem jest pani Izabela Węgrzak. Uczniowie skupieni w tej organizacji przygotowują gazetki tematyczne promujące zdrowy styl życia, uczestniczą w wielu konkursach związanych  z tematyką  PCK, organizują zbiórki odzieży i przyborów szkolnych dla osób potrzebujących. W listopadzie sprzedają znicze, a 1 grudnia współorganizują  z Samorządem Uczniowskim apel poświęcony  tematyce HIV i AIDS.