Sala Tradycji

SALA TRADYCJI 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

       Czując się spadkobiercami naszego patrona w 2005 roku została otwarta w szkole Sala Tradycji Józefa Wybickiego i Mazurka  Dąbrowskiego.

      Otwarcie sali nastąpiło w dzień urodzin naszego patrona tj. 29 września 2005 r.  Specjalnymi gośćmi podczas uroczystości otwarcia byli: starosta powiatu p. Antoni Żuromski,  z-ca burmistrza gminy Rogoźno p. Krzysztof Głów, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego pp. Zenon Jasiński i Sławomir Kończak.

        W części oficjalnej p. dyrektor oraz występujący po niej goście podkreślali ideały i wzorce osobowe, jakie starał się wpoić współczesnym i potomnym Wybicki oraz rolę i znaczenie Mazurka Dąbrowskiego. Zaproszeni goście wspaniałymi darami wsparli naszą inicjatywę. Otrzymaliśmy m.in. akwarelę przedstawiającą pałac w Margoninie, portret J. Wybickiego, płaskorzeźbę - herb Rogoźna oraz wiele innych równie ciekawych pamiątek.                                                                                                   
Po   części  oficjalnej   głos    zabrała     młodzież,    która    w  krótkim przedstawieniu   pokazała wydarzenia z lipca  1797 roku w  Reggio Emillia, gdzie Józef Wybicki napisał Mazurka Dąbrowskiego.
Najważniejszą - częścią uroczystości było otwarcie Sali Tradycji, którego dokonali wspólnie   z panią dyrektor Marią Cisowską starosta powiatu Antoni Żuromski oraz z-ca burmistrza Krzysztof Głów. Po poświęceniu Sali przez ks. proboszcza Zbigniewa Szyka, goście przystąpili do zwiedzania wystawy. Na wystawie zaprezentowaliśmy przede wszystkim pamiątki po naszym patronie oraz materiały poświęcone Mazurkowi Dąbrowskiego. Dużą część wystawy zajęły kroniki szkolne (z najstarszą kroniką szkoły w Jaraczu z XIX wieku) oraz eksponaty  po najsłynniejszym Parkowianinie – Jędrzeju Dalekim.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również Biblia z 1867 roku, księga z wpisami posłów Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku, wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu oraz zbiór repliki banknotów polskich od XVIII do XX wieku.
Salę Tradycji odwiedzają wszyscy zaproszeni goście SzkołyPodstawowej w Parkowie, m.in.: gościem Sali Tradycji był biskup archidiecezji gnieźnieńskiej  Wojciech Polak.
Mamy nadzieję, że Sala Tradycji służy nie tylko uczniom, ale całej parkowskiej społeczności.