Pielęgniarka

Iwona Pietrzak

Godziny pracy 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego  w Parkowie

 

Poniedziałek  -  7.30  - 10.30

Wtorek  -12.30 - 16.00

Środa  -  ----------------

Czwartek -  7.30 - 11.00

Piątek -   9.30 - 11.30

 


 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

 

Zadania pielęgniarki szkolnej: 

I . Prowadzenie dokumentacji medycznej 

1. Archiwizacja kart zdrowia uczniów kończących szkołę 

2.Założenie list klasowych 

3.Odebranie kart zdrowia nowo przyjęty uczniów 

II. Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem po przesiewowym u uczniów  dodatnim wynikiem 

III. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich 

1. Przygotowanie karty do badań lekarskich 

2.Wpisanie wyników testów przesiewowych 

3.Przekazanie uczniom kart, wyjaśnienie celu i organizacji badań 

4.Zebranie kart po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich 

IV. Przekazanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego 

V. Współorganizowanie  z wychowawcami klas sportowych profilaktycznych badań lekarskich medycyny sportu 

VI. Poradnictwo dla uczniów  problemami zdrowotnymi 

VII. Udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłych zachorowaniach i w wypadkach i urazach 

VIII. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. 

    1.Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów, 

    2.Współpraca z  Powiatową  Stacją   sanitarno- epidemiologiczną  w zakresie   promocji  zdrowia. 

IX. Współpraca z lekarzem rodzinnym 

1.Współorganizowanie szczepień ochronnych uczniów 

X. Współpraca z dyrektorem szkoły w spełnieniu wymogom posiadania w miejscach wyznaczonych odpowiednio wyposażonych apteczek pierwszej pomocy orazuzupełnienie na bieżąco apteczek szkolnych i przenośnych apteczek szkolnych w leki i środki opatrunkowe zakupione przez dyrektora szkoły

XI. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie higieny i bezpiecznego stanowiska pracy ucznia   

 1.Pomiar wzrostu i wagi  celem przypisania numeru ławki i krzesła 

XII. Przeprowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej w odstępach w odstępach co 2 do 6 tygodni u uczniów klas I-VI.

Autor: Iwona Pietrzak