Liga Ochrony Przyrody

LOP

Opiekunem szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody jest pani Izabela Węgrzak.

Uczniowie należący do LOP-u :

-spotykają się na zajęciach pozalekcyjnych, na których przygotowują się do różnych konkursów

związanych z ekologią i ochroną środowiska;

-uczestniczą w akcjach np.”Sprzątanie świata”,” Sprzątanie brzegów Jeziora Rogozińskiego”;

-opiekują się zwierzętami ze schroniska „Azorek” w Obornikach oraz zbierają karmę i dokarmiają

zwierzęta leśne w czasie zimy;

-zajmują się zbiórkami i segregacją odpadów ,np. baterii, kartoników po mleku, makulatury;

-sprzątają park wiejski;

 -biorą udział w konkursach, festynach i spotkaniach związanych z ochroną środowiska;

-organizują Dzień Zdrowia.

Artykuły