CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@2020

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8,

Działanie 8.1.,

Poddziałanie 8.1.3.

CSW

 

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Od listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej im Józefa Wybickiego w Parkowie rozpoczął się projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Nasza placówka realizuje podprojekt edukacyjny pt. „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”. W projekcje bierze udział 16. uczniów z klasy I b, którzy dwa razy w tygodniu spotykają się na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela informatyki –p. Marzeny Działo.  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

 

Artykuły