Dyrekcja

 

mgr  Danuta Talar - SolochDanuta Talar-Soloch

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie   

od 01 września 2022 roku

 

 

 

 

mgr Katarzyna Mumot

Zastępca dyrektora


Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

od 01 września 2022 roku

 

 

================================================================================

 

 

 

mgr  Małgorzata CyranekMałgorzata Cyranek - dyrektor szkoły

Dyrektor


Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Parkowie   

od 01 stycznia  2018 roku   do 31 sierpnia 2022 roku

 

 

 

mgr Danuta Talar - SolochDanuta Talar-Soloch

Zastępca dyrektora


Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

 od 09 marca 2009 roku do 31 sierpnia 2022 roku