Kadra Pedagogiczna

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Kwalifikacje

1.

mgr Danuta Talar - Soloch  Dyrektor szkoły  

język polski, edukacja wczesnoszkolna, historia, WOS, logopedia, zarządzanie w oświacie

2.

mgr Katarzyna Mumot   Wicedyrektor szkoły    

edukacja wczesnoszkolna, język polski

3.

mgr Ewelina Baranowska

język polski, etyka, geografia

4.

mgr Małgorzata Binkowska

edukacja  wczesnoszkolna, technika pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,   oligofrenopedagogika,  integracja sensoryczna

5.

mgr  Kamila Dominiak

język angielski,  zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna                                           

6.

mgr Krzysztof Działo

historia, WOS, język polski, doradca zawodowy, edukacja dla bezpieczeństwa,  zarządzanie w oświacie

7.

mgr Marzena Działo

muzyka, plastyka, technika, informatyka, matematyka, doradca zawodowy, zarządzanie w oświacie 

8.

mgr Alina Jarzembowska

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, gimnastyka              korekcyjna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

9.

mgr Agnieszka Maria Jaworska

historia, edukacja regionalna, terapia pedagogiczna, pedagogika        opiekuńczo - wychowawcza

10.

mgr Magdalena Jezierska

język angielski  

11.

mgr Renata Krzyżosiak

edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

12.

mgr Katarzyna Lewandowska

religia, historia,  pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

13.

mgr inż. Aleksandra
Lijewska - Kaczmarek

matematyka, informatyka  /dłuższa nieobecność/

14.

mgr Aneta Łatka

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,                                 pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

15.

mgr Miłosz Mumot

wychowanie fizyczne, informatyka, instruktor piłki siatkowej

16.

 mgr Monika Nowak

bibliotekarka

17.

mgr Krzysztof Przybylski

wychowanie fizyczne, instruktor piłki ręcznej

18.

mgr Magdalena Sołtysiak   

matematyka

19.

mgr Izabela Węgrzak - Przybylska

biologia, przyroda, chemia

20.

mgr Magdalena Walenciak

wychowanie fizyczne, instruktor piłki siatkowej, trener piłki ręcznej

21.

mgr  Robert Dobrogowski

muzyka, zajęcia artystyczne

22.

mgr Longina Pijanowska

fizyka

23.

mgr Danuta Czechowska        

język polski