Dla rodziców

PLAN DNIA

LEKCJA 1

7.30  -  8.15

PRZERWA

8.15  -  8.25

LEKCJA 2

8.25  -  9.10

PRZERWA

9.10  -  9.20

LEKCJA 3

9.20 -  10.05

PRZERWA

10.05 - 10.25

LEKCJA 4

10.25 - 11.10

PRZERWA

11.10 - 11.20

LEKCJA 5

11.20 - 12.05

PRZERWA

12.05 - 12.15

LEKCJA 6

12.15 - 13.00

PRZERWA

13.00 - 13.10

LEKCJA 7

13.10 - 13.55

PRZERWA

13.55 - 14.05

LEKCJA 8

14.05 - 14.50

PRZERWA

14.50 - 15.00

LEKCJA 9

15.00 - 15.45

PRZERWA

----


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10.2021 r. (czwartek) Dzień wolny od zajeć dydaktycznych; odbywają się zajęcia świetlicowe;
01.11.2021 r. (poniedziałek) Wszystkich świętych
11.11.2021 r. (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
12.11.2021 r. (piątek) Dzień wolny od zajeć dydaktycznych; odbywają się zajęcia świetlicowe;
23.12 - 31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022 r. (czwartek) Święto Trzech Króli
07.01.2022 r. (piątek) Dzień wolny od zajeć dydaktycznych; odbywają się zajęcia świetlicowe;
17.01  - 30.01.2022 r.  Ferie zimowe
14.04  - 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
02.05.2022 r (poniedziałek)  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych; odbywają się zajęcia świetlicowe; 
24.05.2022 r. (wtorek) Egzamin ósmoklasisty - język polski
25.05.2022 r. (środa) Egzamin ósmoklasisty - matematyka
26.05.2022 r. (czwartek) Egzamin ósmoklasisty - język nowożytny 
17.06.2020 r. ( piątek) Dzień wolny po Bożym Ciele; odbywają się tylko zajęcia śwetlicowe;

 


UWAGA SPORTOWCY 

Jak w prawidłowy sposób przygotować się do badań! 

Jeżeli idziesz pierwszy raz do przynieś ze sobą dokumentację medyczną: 

  •      Aktualne wyniki badań laboratoryjnych morfologię krwi, OB i moczu (te badania sportowiec wykonuje raz w roku) 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej koniecznym jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika – w tym celu badanie należy zabrać ze sobą: 

  • Karty informacyjne ze szpitala  (jeżeli były pobyty w szpitalu)
  • Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką lub obserwacją specjalisty)
  • Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub  konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia dziecka i dopuszczenie   do udziału w treningach. 

 

 

Artykuły

  • Godziny dostępności nauczycieli

    W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest dostępny w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć  w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni   (lub 30 min w każdym tygodniu), w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla...